Sukces naszej uczennicy w ogólnopolskim konkursie plastyczno-językowym

Oliwia Bartnicka, uczennica klasy 8c zdobyła III miejsce w ogólnopolskim  konkursie  plastyczno-językowego „Bilderidiome- idiomy w obrazach” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach, woj. śląskie.
Uczennicę przygotowywał nauczyciel uczący – p. Iwona Sochacka.
Konkurs był adresowany do uczniów klas I – VIII uczących się języka niemieckiego. Zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu idiomu języka niemieckiego w formie ilustracji. Oceniane były: trafność prezentacji znaczenia idiomu, oryginalność pomysłu, kreatywność uczestnika, walory estetyczne obrazów.

Spośród 320 prac nadesłanych z całej Polski, praca Oliwii została wyróżniona i uhonorowana III nagrodą.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

Mamy nadzieję, że Oliwia będzie rozwijała swoją pasję plastyczną i językową.

Tekst i zdjęcia: I. Sochacka

Dziewczynka trzymająca w dłoniach rysunek.  Rysunek przedstawia oko i osobę wpadającą w nie