Program profilaktyczny ”Debata”

W czerwcu 2021 r uczniowie klas V-VII brali udział w programie profilaktycznym ”Debata”. Program ten ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży i uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Realizacja programu oparta jest o metody aktywizujące, opiera się głównie na pracy uczestników. Prowadzący przekazuje wiedzę na temat różnorodnych konsekwencji picia alkoholu przez młodych ludzi oraz podkreśla wagę trzeźwej zabawy i konieczności ćwiczenia tej umiejętności. Podczas zajęć poruszane były problemy związane z emocjami, radzeniem sobie ze stresem, spędzaniem czasu wolnego, zainteresowaniami uczniów oraz na temat innych uzależnień np. od komputera. Prowadzącymi zajęcia byli wykwalifikowani trenerzy: Klaudia Waryszak – Lubaś oraz Tomasz Delmaczyński. Uczniowie wyrażali bardzo pozytywne opinie na temat programu i prowadzących trenerów.

Program ten jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Program „Debata” realizowany jest  przez Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Nasi uczniowie wzięli w nim udział dzięki współpracy z Urzędem Miasta Łęczna, który sponsorował program. Bardzo dziękujemy.

Pedagog Joanna Kłodzińska

Uczniowie w trakcie debaty. Siedzą wokół okrągłego stołu
Uczniowie w trakcie debaty. Siedzą wokół okrągłego stołu