Podsumowanie innowacji pedagogicznej „Emocja”

klasA 4C z wychowawcami. Wszyscy trzymają w rękach dyplomy pamiątkowe.

Uczniowie klasy 4c  pod kierunkiem Barbary Podoby i Katarzyny Cieżak ukończyli realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocja” wspierającego rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży.

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia.

Projekt obejmował cykl spotkań w ciągu roku szkolnego, w tym rozmów o uniwersalnych wartościach.

Składał się z pięciu modułów:
– I MODUŁ- od 2.09.2020r. –  do 11.10.2020r. – „KREATYWNOŚĆ”
– II MODUŁ- od 02.11.2020r.–do 20.12.2020r. – „WYOBRAŹNIA”
– III MODUŁ- od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r.- „MOC SŁÓW”
– IV MODUŁ- od 01.03.2021r. – do 19.04.2021r. – „EMPATIA” 
– V MODUŁ- od 10.05.2021r. –  do 13.06.2021r.- „OSWAJANIE STRACHU – ODWAGA”

Podsumowanie z każdego modułu nauczycielki umieszczały na stronie szkoły oraz na fanpage projektu w formie sprawozdania opisowego i zdjęć.

Dzięki realizacji projektu, uczniowie:
– zwiększyli swoje kompetencje  emocjonalne,  m. in. umiejętność rozpoznawania uczuć, okazywania i przewidywania reakcji innych, nazywania emocji, mówienia o swoich emocjach i potrzebach,
– poznali sposoby wyrażania uczuć negatywnych, zachowań asertywnych, sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych, z frustracją i trudnymi emocjami,
– poznali metody relaksacyjne, które wyciszają negatywne emocje,
– kształtowali  takie wartości jak: empatia, wyrozumiałość, szacunek, tolerancja, wrażliwość,
– rozbudzali  wyobraźnię twórczą, fantazję i kreatywność,
– pogłębili swoje relacje społeczne poprzez szereg działań integrujących klasę i społeczność szkolną tj.: Dzień Kropki, Międzynarodowy Dzień Przytulania, Światowy Dzień Zespołu Downa.

Na zakończenie wszyscy uczniowie dostali pamiątkowe dyplomy i podziękowania od wychowawców za aktywny udział w projekcie.

Barbara Podoba,
Katarzyna Cieżak

Podziękowanie dla klasy 4c za udział w projekcie
Podziękowanie dla dyrekcji sp2 ZA WDROŻENIE I REALIZACJE PROJEKTU eMOCJA