Innowacja pedagogiczna „Emocja” Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Uczniowie klasy 4c  zrealizowali ostatni  moduł 5 projektu „Odwaga – Oswajanie strachu”.

Celem zajęć było organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu słabych i mocnych stron własnej osobowości. Zachęcenie do pokonywania trudności, kontrolowania przeżywanych emocji, kształtowanie umiejętności „oswajania’ strachu przez zrównoważenie napięcia emocjonalnego.

Zaczęliśmy od określenia swojego samopoczucia i nastroju. Użyliśmy do tego emocjometru.

Rozmawialiśmy o tym, czy strach jest ważny, dlaczego jest potrzebny. Dowiedzieliśmy się, co by było, gdyby nie było strachu i że strach może być naszym sojusznikiem.

Oswajaliśmy strach poprzez wykonanie pracy plastycznej „Słoik ze strachami”, w którym szczelnie zamknęliśmy wszystkie nasze lęki.

Na koniec zajęć poznaliśmy sposoby radzenie sobie ze strachem i lękiem. Wykorzystaliśmy relaksację jako jedną z metod  do wyciszenia negatywnych emocji.

Tym modułem rozstajemy się z Międzynarodowym Projektem Edukacyjnym „Emocja”. Dziękujemy za udział i wspólnie spędzony czas.

Barbara Podoba
Katarzyna Cieżak

Dzieci prezentują prace - słoiki strachu
Dzieci, są w klasie. Uczniowie wykonują pracę plastyczną – słoiki strachów, w których malują swoje lęki i to, czego najbardziej się boją. Oglądają animacje na temat strachu z użyciem tablicy multimedialnej.