Kwietny kącik

Kwietnik -pociąg, pszczoła i biedronka

Młodsza grupa Ligi Ochrony Przyrody działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej wraz z opiekunami w ramach swoich działań proekologicznych postanowiła zagospodarować niewielki kącik przy szkolnym wejściu. Zachęciła do tego działania innych nauczycieli-wychowawców klas I-III, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie ze swoimi klasami.

Nauczyciele zakupili ziemię, kwiaty, skrzynki, farby i inne potrzebne rzeczy. Uczniowie przynieśli przepiękne rośliny- kupione przez rodziców lub ze swoich ogródków przydomowych lub działek.

Potem sadzono kwiaty w skrzynkach tworzących „Kwietny pociąg”, a także w przerobionych z opon przez panią Magdę i panią Kasię zwierzątkach.

Również i Dyrekcja włączyła się w ukwiecanie otoczenia naszej szkoły. Zakupiono korę drzewną, którą wysypano podłoże, a także dodatkowe wypełnienie kwietników. Usunięto zasłaniający widok żywopłot i położono kostkę brukową, która „zamknęła” całość aranżacji.

Cieszy nas, że tak wiele osób zaangażowało się w to, by otoczenie naszej szkoły wyglądało pięknie. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w nasze przedsięwzięcie, a szczególnie uczniom klas 1a, 1c, 1d,  2a, 2b, 2c, 2f, 3b, 3c, 3e, 3f oraz ich wychowawcom.

tekst: Ewa Czechowska

Klasa 1d i kwiaty.
Klasa 3b ze swoimi kwiatami.
Klasa 2f-Julia i Laura sadzą kwiaty
Klasa 2f-Lena sadzi kolejne rośliny.
Klasa 2 c gotowa do sadzenia roślin.
Klasa 1c z kwiatami.
Klasa 1c z kwiatami.
Kwietnik -żaba.