Obiady – czerwiec

Należność za obiady
za czerwiec 2021 r.

Koszt obiadu uczniowskiego:  49,00 zł

Koszt obiadu nauczycielskiego: 117,60 zł

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 25, 26, 27 maja  na konto bankowe szkoły

PKO BP 19 1020 3206 0000 8702 0116 8731
(karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi 07.06.2021r.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.

Telefon kontaktowy – INTENDENT – 81- 531- 55- 90