Ogłoszenie obiady

Należność za obiady za maj 2021 r.

Koszt obiadu uczniowskiego:  

Klasy: 4 (a, b, c); 5 c; 7 (a, b, c, d); 8 (a, b, c, d): kwota 14,00 zł

Klasy: 4 (d, e); 5 (a, b,); 6 (a, b, c, d, e, f); 7 (e, f): kwota 10,50zł

Koszt obiadu nauczycielskiego (17.05.2021r.-28.05.2021r.): 58,80 zł  Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 11, 12, 13 maja  na konto bankowe szkołyPKO BP19 1020 3206 0000 8702 0116 8731(karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi w pierwszym dniu pobytu w szkole)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.