Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych – A Bit Of Culture

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI – VIII naszej szkoły do udziału w konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych A Bit of Culture

Celem konkursu jest:
– popularyzacja kultury krajów anglojęzycznych,
– podnoszenie motywacji do nauki języków obcych,
– integracja młodzieży o wspólnych zainteresowaniach kulturą krajów anglojęzycznych,
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
– podniesienie samooceny uczniów.

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.
2. Konkurs odbędzie się dnia 24 maja 2021r. o godz. 10.00 w budynku szkoły przy ul. Piłsudskiego 12.
3. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań na temat znajomości kultury i historii Wielkiej Brytanii i USA, w oparciu o obowiązującą literaturę.
4. Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszane się do swoich nauczycieli języka angielskiego do 14 maja b.r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Małgorzata Fryt