Bardzo dobre wyniki uczniów naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie „Wielki Test Edukacyjny – Morza i Lądy”

Uczniowie klas VI Sz. Zięba, Z. Demczuk, P. Szyls, J.Rutkowska uczestniczący w zajęciach rozwijających zainteresowania „Przez morza i lądy”, wzięli udział w marcu 2021r. w  Ogólnopolskim Konkursie – Wielki Test Edukacyjny. Test sprawdzał wiedzę i umiejętności z zakresu geografii z klasy V i VI. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami i uzyskali wysokie wyniki. Serdecznie GRATULUJĘ!

A. Brudzińska