230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja są na stałe wpisane do kalendarza uroczystości naszej szkoły. Jest to okazja, aby przypominać sobie, że Konstytucja 3 Maja stała się jednym z fundamentów polskiej państwowości, a jej uchwalenie – sposobnością do manifestowania patriotyzmu oraz tożsamości narodowej.
W bieżącym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W związku z tym uczniowie naszej szkoły zapoznali się podczas godzin z wychowawcą i lekcji historii z prezentacją (pobierz plik pptx 1,2MB) , która przybliżyła im tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 r. oraz sylwetki wybitnych reformatorów, czyli Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zostali również zachęceni do wywieszenia flagi biało – czerwonej w dniu 3 maja oraz stałego doceniania, że Polska jest krajem wolnym.

Tekst: J.W.