Światowy Dzień Ziemi

Zdjęcie przedstawia oświetlony słońcem las

W związku z obchodzonym 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi w naszej szkole przeprowadzono szereg działań. Włączyli się w nie w różnorodny sposób uczniowie klas 4-8. We wszystkich klasach przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne metodą mini projektu –  „Dowiemy się, jak żyć w zgodzie z przyrodą”, których celem było utrwalenie prawidłowych nawyków ekologicznego trybu życia, tj. oszczędzania wody, energii, zmniejszania ilości odpadów. Uczniowie klas siódmych wzięli także udział w Quizie Ekologicznym, sprawdzającym wiedzę z zakresu ochrony przyrody, w którym wykazali się dużą wiedzą.

Dorota Pyszniak
Katarzyna Cieżak