Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje, że od poniedziałku 26.04.2021 r. klasy I-III wracają do nauki stacjonarnej w trybie hybrydowym.
Harmonogram zajęć przedstawia się następująco:
– klasy: IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC uczą się stacjonarnie w budynku szkoły w poniedziałek, wtoreki środę, natomiast w czwartek i piątek uczą się zdalnie z domu,
– klasy: ID, IE, IF, IID, IIE, IIF, IIID, IIIE, IIIF uczą się zdalnie w poniedziałek, wtorek i środę, natomiastw czwartek i piątek uczą się stacjonarnie w budynku szkoły.
W przypadku przedłużenia nauczania hybrydowego w kolejnym tygodniu, tj. od 04.05.2021 r. będzie obowiązywał następujący harmonogram:
– klasy: IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC uczą się zdalnie we wtorek i środę, natomiast w czwartek i piątek uczą się stacjonarnie w budynku szkoły,
– klasy: ID, IE, IF, IID, IIE, IIF, IIID, IIIE, IIIF uczą się stacjonarnie w budynku szkoły we wtorek i środę,  natomiast w czwartek i piątek uczą się zdalnie.