Innowacja pedagogiczna „Emocja” Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

W marcu i kwietniu klasa IVc realizowała czwarty moduł – EMPATIA w ramach innowacji pedagogicznej „Emocja” wspierający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży.

Głównym celem innowacji jest budowanie i rozwijanie u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach, a także wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych.

W trakcie zajęć rozmawialiśmy o empatii. Dowiedzieliśmy się, w czym ta cecha jest nam pomocna i jak ważna jest, aby zrozumieć potrzeby, odczucia innych osób.  Nauczyliśmy się rozpoznawać emocje. Przypomnieliśmy sobie, które emocje są przyjemne, które nieprzyjemne. Dyskutowaliśmy na temat, czy byłoby lepiej, gdybyśmy jakichś emocji nie odczuwali.  Poznaliśmy dźwięki emocji. Rysowaliśmy nasze emocje.

Poznaliśmy metody radzenia sobie z trudnymi emocjami. Medytacja – relaksacja.

Obejrzeliśmy animację o empatii. O jej znaczeniu  w życiu człowieka. Zrozumieliśmy, że człowiek empatyczny lepiej rozumie emocje i zachowania innych ludzi.

Wykonaliśmy empatyczne okulary. Zaprojektowaliśmy flagę krainy Empatii (aplikacja Quiver)   – wykorzystanie TIK w procesie edukacji.

Włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, wzięliśmy udział w akcji Przygody Kolorowej Skarpetki. Wykonaliśmy skarpetkowe pacynki.

Z niecierpliwością czekamy na ostatni moduł – ODWAGA.

Barbara Podoba, Katarzyna Cieżak

Na zdjęciu przedstawiony jest kolaż ze zdjęć wykonanych przez uczniów. Widać flagi krainy Emocji w oczach dzieci
Na środku widać napis empatyczne okulary. Wklejone są  zdjęcia okularów wykonanych z kartonu i pokolorowanych kredkami w różne wzory. Na jednym zdjęciu jest postać chłopca w granatowo - czarnych okularach