Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Dnia 2 kwietnia 2021 roku odbyły się obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski. Nasza szkoła, jak co roku, włączyła się w obchody tego dnia. Przygotowania zaczęliśmy od przeprowadzenia godzin wychowawczych. Każda klasa obejrzała film będący wprowadzeniem do tematyki autyzmu.  Jego celem było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży, budowanie zrozumienia i akceptacji dla osób, które zmagają się z tym zaburzeniem na co dzień. Kolejnym krokiem było wyrażenie solidarności z osobami z autyzmem. Uczniowie w tym dniu ubrali się na niebiesko. Odbył się również konkurs plastyczno – graficzny dla klas I-VIII pod hasłem “Jesteśmy różni, lecz równie ważni”.

Z wielką przyjemnością informujemy, że I miejsce zajęłaJulia Lisek z klasy 2c.

Jesteśmy różni, lecz równie ważni. Praca plastyczna wykonana przez Julię Lisek z klasy 2c, która zajęła I miejsce w konkursie

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody oraz dyplomu do sekretariatu po powrocie do szkoły.

W kwietniu razem promujmy empatię, otwartość i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób z autyzmem.

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia