Konkurs plastyczno-fotograficzny dla uczniów klas 0-VIII

cztery kolorowe puzzle, wokół nich pięć gestykulujących dłoni sugerujących spotkanie biznesowe

Drodzy uczniowie!
nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa zawodowego serdecznie zapraszają do udziału w konkursie „Praca zawodowa moich marzeń”


Cele konkursu:
– wspieranie uczniów w procesie przygotowania  do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu,
–  pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych,
– zachęcanie do fotograficznej interpretacji rzeczywistości,
– rozwijanie zainteresowań fotograficznych uczniów,
–  kształtowanie wśród uczniów twórczych postaw.

Tematyka prac:
Prace powinny odnosić się do tematu konkursu, przedstawiać wymarzone zawody.

Technika wykonania: 
Technika – rysunek, zdjęcie.

Kryteria oceniania:
Punktowane będą pomysłowość, estetyka i samodzielność wykonania, zgodność z tematem

Termin:
Prace należy przesłać do dnia 31 maja 2021 roku na jeden z poniższych adresów e-mail:

agnieszkapieczynska@sp2leczna.pl,
magdalenadabrowska@sp2leczna.pl
annawojcik@sp2leczna.pl
iwonasochacka@sp2leczna.pl 

Po tym terminie powstanie galeria najlepszych prac na stronie szkoły. Przewidziane są nagrody.

Serdecznie zapraszamy!

Magdalena Dąbrowska
Agnieszka Pieczyńska
Iwona Sochacka

Anna Wójcik

Grafika pobrana ze strony: https://pixabay.com/pl/