Ogłoszenie

Informujemy, że lista dzieci przyjętych do I klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej należących do obwodu szkoły, została umieszczona na drzwiach budynku przy ul. Szkolnej 53.