Rekrutacja do szkół średnich 2021/2022

Zamieszczamy poniżej linki do zarządzeń i komunikatów Lubelskiego Kuratora Oświaty związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Zakładka „REKRUTACJA” będzie sukcesywnie uzupełniana wraz z publikowaniem przez Kuratorium Oświaty kolejnych komunikatów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Zarządzenie nr 24/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022


Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

Rozwidlenie dróg w lesie. Którą drogę wybrać?
Którą drogę wybrać?

Komputer z programem do łączenia on-line

„RODZIC PIERWSZYM DORADCĄ” – spotkanie on-line ze specjalistami służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie rekrutacji do szkół średnich.
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,
Informujemy Państwa, że w Lubelski Kurator Oświaty podejmuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a