Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje, że od 22 marca do 09 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie.

Szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. 

Zawieszone zostają wszystkie zajęcia na basenie od 20 marca 2021r.

Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.