Konkurs plastyczny „Moja mała Ojczyzna- Łęczna”

Logo konkursu Moja mała Ojczyzna Łęczna

Liga Ochrony Przyrody oraz Biblioteka Szkolna serdecznie zapraszają wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na temat: „Moja mała Ojczyzna-Łęczna”.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas „0-III” naszej szkoły.

W ramach konkursu należy wykonać 1 pracę plastyczną wg tematu przypisanego do pionu klas ( technika dowolna, format A4, A3 lub wielkoformatowe).

Klasy „0”-„Legenda o dziku”
Klasy „I”- „Herb Łęcznej”
Klasy „II”- „Zabytki Łęcznej”
Klasy „III”- „Łęczna w przyszłości”

Prace podpisane imieniem, nazwiskiem, nazwą konkursu i klasą należy przekazać do pań woźnych przy wejściu do szkoły, w terminie do 30 kwietnia 2021r.

Wszystkie prace będą podlegały ocenie komisji konkursowej. Wyłoni ona laureatów, którzy otrzymają od organizatorów nagrody i dyplomy. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych. Nagrody zostaną wręczone tydzień po zakończeniu konkursu. Prace konkursowe po weryfikacji zostaną przedstawione na wystawie.

Ewa Czechowska