Sukcesy uczniów w XXXIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXXIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig. Naszą szkołę reprezentowali: Weronika Boguta (7a), Klaudia Oleder (7f), Julia Krasuska (7f), Oliwia Bartnicka (8c) i Przemysław Nowicki (8c).

Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży twórczości Józefa Czechowicza i Julii Hartwig oraz inspirowanie poszukiwań repertuarowych i głębszej refleksji nad tekstem literackim, a także kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów. Każdy z uczestników miał obowiązek zaprezentować dwa wiersze, jeden Józefa Czechowicza, a drugi Julii Hartwig.

Laureatem etapu wojewódzkiego konkursu został Przemysław Nowicki, który tym samym zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego.

Natomiast, wyróżnienia w konkursie otrzymała: Weronika Boguta oraz Klaudia Olender.

Opiekę artystyczną nad uczniami sprawowali Małgorzata Zielińska i Grzegorz Jacek Pelica.


Małgorzata Zielińska
Przemysław Nowicki