Sukces uczniów w ogólnopolskim konkursie filmowym

Uczniowie naszej szkoły, Oliwia Bartnicka i Przemysław Nowicki z klasy 8c, wzięli udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Nakręć się !”, który ma na celu poszukiwanie i propagowanie obrazowych środków wyrazu oraz prezentowanie artystycznej wizji rzeczywistości, w której żyjemy. Ideą konkursu jest również inicjowanie aktywności twórczych. Organizatorem wydarzenia jest projektornia Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Uczestnicy wysyłają film o dowolnej tematyce, którego czas trwania nie może przekroczyć 3 minut. Na konkurs nadesłano 101 filmów. Wybrano z nich tylko 14 najlepszych, wśród których znalazł się nasz film pt. „TEENAGERS”. Został on wyróżniony i wziął udział w pokazie, który odbył się w piątek, 05 marca o godzinie 18:00 i emitowany był za pomocą platformy Zoom.

Sukces jest tym większy, że w konkursie biorą udział głównie dorośli uczestnicy z dużym dorobkiem artystycznym. Nasz film został pozytywnie oceniony przez jury, bo w niekonwencjonalny sposób ukazuje relacje łączące nastolatków. 

Małgorzata Zielińska
Oliwia Bartnicka
Przemysław Nowicki