Innowacja pedagogiczna „Emocja” Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

W lutym klasa IVc realizowała trzeci moduł – MOC SŁÓW w ramach innowacji pedagogicznej „Emocja” wspierający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży.

Głównym celem innowacji jest budowanie i rozwijanie u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach a także wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych.

Celem zajęć było rozwijanie umiejętności funkcjonowania społecznego poprzez rozwój kompetencji komunikacyjnych, życzliwość, wrażliwość na potrzeby innych.  Poznanie sposobów wyrażania uczuć negatywnych, zachowań asertywnych. Sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Podsumowanie modułu III – MOC SŁÓW zostało przedstawione w załączonej prezentacji.

Barbara Podoba, Katarzyna Cieżak