Zapisy do oddziału przedszkolnego – 2021/2022

Zapisy do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje,
że wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego wraz z oświadczeniem
należy złożyć  osobiście w sekretariacie szkoły

w terminie od 01 do 12 marca 2021r.

Wniosek powinien być podpisany przez oboje rodziców.

Dla dzieci, które będą korzystać z dowozów szkolnych należy wypełnić dodatkową kartę.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły i w załącznikach.

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Karta zgłoszenia ucznia klasy 0 na dowozy autobusem szkolnym