Zapisy do klas 1 – 2021/2022

Zapisy uczniów do klasy I 
z obwodu
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje,
że zgłoszenia uczniów
należy składać osobiście w sekretariacie szkoły

w terminie od 01 marca 20 marca 2021 r.

Zgłoszenie powinno być podpisane przez oboje rodziców.

W przypadku potrzeby zapisania ucznia do świetlicy szkolnej (zasady przyjmowania uczniów
znajdują się w Regulaminie Świetlicy) należy wypełnić i złożyć kartę zapisu do świetlicy razem ze zgłoszeniem.
Kartę zapisu do świetlicy dla uczniów dojeżdżających  należy wypełnić  dla wszystkich dzieci, które będą korzystać z dowozów szkolnych.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły i w załącznikach:

Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej na rok szkolny 2021/2022

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka  korzystającego z dowozów szkolnych i opieki świetlicy szkolnej w roku szkolnym


Zapisy uczniów do klasy I 
spoza obwodu
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje,
że wnioski o przyjęcie ucznia
należy składać osobiście w sekretariacie szkoły

w terminie od 29 marca 16 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenie powinno być podpisane przez oboje rodziców.

W przypadku potrzeby zapisania ucznia do świetlicy szkolnej (zasady przyjmowania uczniów
znajdują się w Regulaminie Świetlicy) należy wypełnić i złożyć kartę zapisu razem z wnioskiem.

Uczniowie spoza obwodu będą przyjęci w przypadku wolnych miejsc.

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły i w załącznikach:

Wniosek o przyjęcie dziecka do  Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej na rok szkolny 2021/2022

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka  korzystającego z dowozów szkolnych i opieki świetlicy szkolnej w roku szkolnym