Obiady – marzec

Należność za obiady za marzec 2021 r.
Koszt obiadu uczniowskiego: 80,50 zł
Koszt obiadu nauczycielskiego: 193,20 zł  
Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 23, 24, 25 lutego na konto bankowe szkoły PKO BP19 1020 3206 0000 8702 0116 8731 (karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi 01.03.2021r.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.

Klasy IV – VIII, do zakończenia zdalnego nauczania
nie wykupują abonamentu obiadowego i nie korzystają ze stołówki szkolnej.