XXV Zimowy Festiwal Teatralny „Hej, kolęda, kolęda” Łęczna 2021

Celem festiwalu jest promowanie walorów kulturowych, pogłębianie wiedzy na temat lokalnych tradycji bożonarodzeniowych oraz rozwijanie wyobraźni i wypowiedzi artystycznej inspirowanej tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, a także nawiązywanie do tematyki zimowej.
W tym roku w związku z zaistniałymi obostrzeniami festiwal przyjął formę konkursu on-line.
Wzięli w nim udział uczniowie z naszej szkoły i wszyscy zajęli I miejsca:

  • Izabela Radczak- klasa 1B
  • Filip Jung- klasa 3F
  • Natalia Bartnicka – klasa 6C
  • Przemysław Nowicki – klasa 8C
  • Oliwia Bartnicka – klasa 8C

Opiekę artystyczną nad uczniami sprawowali: Renata Saczewa, Marta Bałaszek, Małgorzata Zielińska i Grzegorz Jacek Pelica.
Wszystkie występy festiwalowe są dostępne na Facebooku Centrum Kultury w Łęcznej – https://pl-pl.facebook.com/ckleczna/videos/1821148411395745/

Małgorzata Zielińska
Grzegorz Jacek Pelica
Przemysław Nowicki