Szkolny konkurs wiedzy o Prezydencie RP

Rozstrzygnięty został Szkolny konkurs wiedzy o Prezydencie RP. Wzięło w nim udział dziewięciu uczniów reprezentujących wszystkie klasy ósme z naszej szkoły. Uczestnicy w formule on-line zmierzyli się z testem, którego pytania dotyczyły m.in. kompetencji Prezydenta RP wobec władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Do wyłonienia laureatów konieczna okazała się dogrywka. Pierwsze miejsce zajęła Nikola Niedzielska, drugie Krzysztof Jaworski, zaś trzecie Julia Marek (uczniowie klasy VIII B).

Gratulujemy laureatom i uczestnikom.

Autor tekstu: Rafał Brzozowski