Szkolny konkurs językowy z języka niemieckiego Deutschlandskenner 2021

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII  do udziału w szkolnym konkursie językowym z języka niemieckiego

„Deutschlandskenner 2021”

Weź udział w konkursie!

Konkurs polega na poprawnym napisaniu testu obejmującego wiadomości dotyczące sprawności językowych oraz zagadnień
 z dziedziny kultury państw niemieckiego obszaru językowego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie swojego uczestnictwa do p. Iwony Sochackiej i p. Romy Szumiec 
w terminie 

do 12 lutego (piątek) 2021 r. 

szczegółowe informacje na temat przebiegu konkursu znajdują się
w regulaminie.

Na zwycięzców konkursu czekają dyplomy i nagrody.

Powodzenia! 

Iwona Sochacka
Roma Szumiec