Obiady – luty

Ogłoszenie dotyczy klas 1-3

Należność za obiady za luty 2021 r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 70,00 zł

Koszt obiadu nauczycielskiego: 168,00 zł

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 26, 27, 28 stycznia na konto bankowe szkoły:

PKO BP 19 1020 3206 0000 8702 0116 8731 (karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi 01.02.2021 r.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.

Klasy IV – VIII, do zakończenia zdalnego nauczania
nie wykupują abonamentu obiadowego i nie korzystają ze stołówki szkolnej.