Powrót do nauczania stacjonarnego klas I – III

Zgodnie z informacja podana przez MEiN uczniowie klas I – III od 18.01.2021 r. uczą się stacjonarnie. Na terenie szkoły obowiązują wszystkie opracowane wcześniej regulaminy i procedury związane z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły zgodnie z przekazanym rodzicom harmonogramem.