Usługi medyczne

NZOZ Piel-Med s.c  Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej świadczą usługi medyczne w ramach NFZ, zgodnie z ustawą z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz Rozp. MZ z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu POZ. 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy ul. Szkolnej 53 czynny jest:

  • poniedziałek, wtorek, piątek od 8.00 do 14.00, środa i czwartek od 8.00 do 13.00.

Wymagana dostępność personelu zgodna z warunkami umowy zawartej ze Świadczeniodawcą, wg. norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę.

Gabinet stomatologiczny lek. stomatologa Anny Paśnikowskiej przy ul. Szkolnej 53 czynny jest:

  • poniedziałek , środa, czwartek, piątek od  8.00 – 14.00

Zasady korzystania  z  gabinetów/gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz  gabinetów/gabinetu stomatologicznego w czasie pandemii Covid 19 zawarte są
w procedurze postępowania i zapobiegania zakażeniom Covid 19, do wglądu w gabinetach. Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w szkolnym gabinecie oraz ochrona przed rozprzestrzenianiem się Covid 19.