Innowacja pedagogiczna „Emocja” Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

W grudniu klasa IVc realizowała zdalnie drugi moduł – WYOBRAŹNIA w ramach innowacji pedagogicznej „Emocja” wspierający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży.

Głównym celem innowacji jest budowanie i rozwijanie u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach a także wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych. Ważnym celem programu jest integracja zespołu klasowego i rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. W ramach modułu drugiego rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt.: „Portret Wyobraźni”. Ex aequo pierwsze miejsce otrzymali:
– Jowita Skoniecka,
– Jakub Bednarczuk
– Łukasz Mazurkiewicz.
Serdecznie gratulujemy!
Podsumowanie modułu II – Wyobraźnia zostało przedstawione w załączonej prezentacji.

Barbara Podoba, Katarzyna Cieżak