Wyniki postępowania przetargowego

Zawiadomienie o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2  w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i przy ul. Piłsudskiego 12 w okresie od dnia 04.01.2021r. do dnia 25.06.2021r.

Załącznik – pobierz