Otrzęsiny Ekologiczne 2020

W dniach od 16 do 20 listopada w klasach czwartych  zostały przeprowadzone Otrzęsiny Ekologiczne w formie quizu „Jestem przyjacielem przyrody”. Uczniowie wykazali się dużą znajomością zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego, rolnictwem ekologicznym, odnawialnymi źródłami energii i segregacją oraz powtórnym wykorzystaniem odpadów. Klasy czwarte rozwiązały quiz uzyskując maksymalną ilość punktów.

Drugą częścią Otrzęsin Ekologicznych był  konkurs plastyczny „Oszczędzam surowce naturalne – drugie życie odpadów,” w którym pierwsze miejsce zajął Karol Widomski z klasy 4c, drugie miejsce – Nikola Szymaniak z klasy 4e i Damian Borowiec z klasy 4b, trzecie miejsce – Gabrysia Kotuła z klasy 4D i Paweł Wiśniewski z klasy 4a

W związku z tym wszyscy uczniowie klas czwartych zostali przyjęci do grona ekologicznego naszej szkoły.

Gratulujemy!

Katarzyna Cieżak

Karol Widomski 4C
Nikola Szymaniak 4E
Damian Borowiec 4B