Cyfrowa Polska


Gmina Łęczna realizuje Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.