Sukcesy uczniów w Powiatowym Konkursie Krasomówczym – 1830, 1920, 1940.

Dnia 12 listopada ogłoszono wyniki Powiatowego Konkursu Krasomówczego.
W związku z przypadającymi w bieżącym roku rocznicami tematem wystąpień były osoby i wydarzenia związane z powstaniem listopadowym, wojną polsko – bolszewicką i zbrodnią katyńską.
W konkursie wzięli udział uczniowie należący do Szkolnego Koła Recytatorsko-Teatralnego „Mimo wszystko…”: Oliwia Bartnicka (8c), Przemysław Nowicki (8c), Natalia Ciesielska (7f), Laura Iwanicka (6b), Natalia Jagiełło (6b) i Paulina Szyls (6c).
W kategorii szkół podstawowych zwycięzcami zostali:
I miejsce – Przemysław Nowicki – za orację „Zapomniany Generał” przybliżającą postać generała Stanisława Bułak – Bałachowicza – dowódcy Sprzymierzonej Armii Ochotniczej działającej m. in. w Łęcznej i Puchaczowie w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
II miejsce – Natalia Ciesielska – za orację „Wielkie dzieje w małej Łęcznej” o kapitanie Stanisławie Lisie – Błońskim – puchaczowianinie, nauczycielu, komendancie 8. Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej, uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla miasta i gminy Łęczna”.
III miejsce – Oliwia Bartnicka – za orację „Wiersz dla ojca z Katynia” o Bolesławie Rybczyńskim – łęcznianinie, przodowniku Policji Państwowej, jeńcu obozu w Ostaszkowie, zamordowanym w Miednoje.
Wyróżnienie: Laura Iwanicka – za orację „Listopadowa gwiazda wolności” wspominającą powstańców listopadowych – pułkownika Adama Bilińskiego i podporucznika Krzysztofa Preszla oraz generała Ludwika Kickiego.
Autorem teksów oracji napisanych w oparciu o źródła historyczne jest Grzegorz Jacek Pelica, który wraz z Małgorzatą Zielińską sprawował opiekę artystyczną nad uczniami.  
Honorowy patronat nad konkursem objął Krzysztof Niewiadomski – Starosta Łęczyński.

Małgorzata Zielińska
Grzegorz  Jacek Pelica
Przemysław Nowicki

Wystąpienia uczniów:

ZAPOWIEDŹ I WYSTĘP PRZEMYSŁAW NOWICKI

OLIWIA BARTNICKA

PAULINA SZYLS

NATALIA JAGIEŁŁO

LAURA IWANICKA

NATALIA CIESIELSKA

—–

Logo konkursu pochodzi ze strony: https://biblioteka.powiatleczynski.pl/n,uwaga-powiatowy-konkurs-krasomowczy