Obiady-listopad – klasy 1-3

Należność za obiady za listopad 2020 r. – dotyczy tylko klas 1-3

Koszt obiadu uczniowskiego: 51,00 zł (kwota pomniejszona o dni nieczynnej stołówki)

Koszt obiadu nauczycielskiego: 123,25 zł kwota pomniejszona o dni nieczynnej stołówki 

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 26,27,28 października na konto bankowe szkoły

PKO BP19 1020 3206 0000 8702 0116 8731 (karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi 30.10.2020r.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.

Klasy IV – VIII, do zakończenia zdalnego nauczania
nie wykupują abonamentu obiadowego i nie korzystają ze stołówki szkolnej.