Komunikat

Szanowni Państwo!
Zajęcia stacjonarne w klasach IV – VIII zostają zawieszone od 26 października do 08 listopada 2020 r. Klasy IV – VIII przechodzą na nauczanie zdalne. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się według tygodniowych rozkładów zajęć (planów lekcji) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma Classroom).

Oddziały przedszkolne i klasy I – III będą funkcjonowały bez zmian (stacjonarnie).