Ślubowanie klas 1

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
– Ślubuję

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
-Ślubuję

Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
-Ślubuję

Pasowanie na ucznia to jeden z najważniejszych dni w życiu uczniów klas pierwszych.

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią, uroczystość została podzielona na dwie tury. Dnia 8 i 9 października 2020 roku uczniowie sześciu klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. Niestety ze względu na panującą sytuację w kraju, ślubowanie odbyło się tylko w obecności Pani dyrektor Teresy Baruk, która dokonała aktu pasowania na ucznia, Pani wicedyrektor Małgorzaty Rodziewicz  oraz wychowawców poszczególnych klas. Dzięki uzyskaniu zgody od rodziców, Pan fotograf, mógł wykonać pamiątkowe zdjęcia, które będą częściowo finansowane przez Radę Rodziców. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i pomoce naukowe dla klasy, które sfinansowała Rada Rodziców. Po oficjalnej części, uczniowie udali się do swoich klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Dzień upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze.

Wychowawczynie klas pierwszych