Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrekcji, Nauczycielom

i wszystkim Pracownikom oddziałów naszej Szkoły składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość, wsparcie uczniów, w tym trudnym
dla nas wszystkich czasie.
Życzymy wszelkich sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym oraz dużo zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej