Lubelski Węgiel „Bogdanka” wspiera naukę pierwszej pomocy

W ramach programu „Bogdanka społecznie zaangażowana”, będącego elementem strategii społecznej odpowiedzialności @LWBogdankaSA, uczniowie naszej szkoły otrzymali doposażenie w sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zakupione przez kopalnię: defibrylator szkoleniowy, fantomy oraz akcesoria pozwolą uczniom na podejmowanie działań ratujących życie u osób dorosłych, dzieci czy niemowląt. Nowa generacja fantomów QCPR pozwala na bieżącą kontrolę poprawności wykonywanego treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej  poprzez technologię dostępną na urządzeniu mobilnym. Pokazuje szczegółowy wykaz głębokości i tempa ucisków oraz objętości oddechów.


Dzięki tej inicjatywie uczniowie będą uczestniczyć w ciekawszych i bardziej efektywnych zajęciach pierwszej pomocy.

Dziękujemy kopalni „Bogdanka” – Dobro wraca!

Zespół redakcyjny