IX edycja ogólnopolskiego konkursu „Cukierek za życzliwość – i ty możesz zostać wolontariuszem”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej uczestniczy w IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Cukierek za życzliwość – i ty możesz zostać wolontariuszem” organizowany przez fundację ,,DWA SKRZYDŁA ANIOŁA”.
Celem konkursu jest uczenie dzieci bezinteresownej pomocy potrzebującym i czerpanie z tego satysfakcji. Mogą wziąć w nim udział zainteresowani uczniowie klas I – V.

Warunki udziału:
Uczeń zakłada zeszyt, na okładce pisze „Dzienniczek dobrych uczynków” i podpisuje go.
Na wewnętrznej stronie okładki zamieszcza podpisaną przez rodziców deklarację.
Uczniowie na bieżąco w zeszycie zapisują swoje dobre uczynki samodzielnie, pismem ręcznym (przykłady w regulaminie). Strony dzienniczka można ozdabiać.
Rodzice swoim podpisem potwierdzają wpis dziecka.
Konkurs trwa od 01.10.2020 do 15.01.2021.
Od 18.01.2021 do 22.01.2021 uczniowie składają Dzienniczki do nauczycieli religii, którzy przekazują je Komisji Szkolnej.
Dzienniczki będą podlegały ocenie wg następujących zasad:
– wygląd Dzienniczka     – od 0 do 100 pkt,
– pomoc krewnym         – od  1 do 3 pkt za każdy dobry uczynek,
– pomoc obcym               – od 3 do 10 pkt za każdy dobry uczynek.

Najlepsze Dzienniczki zostaną nagrodzone, a Dzienniczek laureata zostanie  przekazany do oceny w ogólnopolskim konkursie.
Uwaga! W związku z ciągłym zagrożeniem wynikającym z epidemii korona wirusa, pamiętajcie aby stawiać na pierwszym miejscu bezpieczeństwo swoje oraz osób, którym pomagacie.
W konkursie mogą uczestniczyć również członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Szczegółowe informacje  są dostępne na stronie Fundacji Dwa Skrzydła Anioła.
Przykłady dobrych uczynków.

Deklaracja rodzica

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza