Obiady – październik

Należność na obiady za październik 2020 r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 63,00 zł

Koszt obiadu nauczycielskiego: 152,25 zł

Wpłaty za obiady od 1.10.2020r. przyjmujemy tylko na konto bankowe szkoły
PKO BP
  19 1020 3206 0000 8702 0116 8731
(karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły.)

Wpłaty na konto przyjmowane są tylko przez cztery pierwsze dni robocze danego miesiąca (1, 2, 5, 6 października 2020 r.)
Wpłaty dokonane  po terminie  zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.