Cyfrowa szkoła

Gmina Łęczna pozyskała łącznie 130 tysięcy złotych na zakup komputerów do nauki zdalnej dla uczniów gminnych szkół podstawowych. Pieniądze pochodzą z rządowych projektów: „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”, które mają zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu uczniów.

Projekty są odpowiedzią na sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wnioski na dofinansowanie Gmina Łęczna złożyła niezwłocznie po rozpoczęciu naborów. Oba zostały pozytywnie zaopiniowane przez Centrum Projektów „Polska Cyfrowa”.

Wysokość dofinansowania była uzależniona od ogólnej liczby uczniów, uczęszczających do szkół na terenie konkretnego samorządu.

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.