Podsumowanie zbiórki plastikowych korków

Jednorazowa akcja „Cebulki za nakrętki”-298,62kg

Podsumowanie zbiórki korków w klasach 1-5
1a – 2kg
1c – 1,32kg
1e – 1,02kg
1 f – 22,61kg
2f – 6,31kg
3d – 34,66kg
4a – 3,5kg

Nauczyciele – 89,34kg

Uczniowie, którzy przynieśli najwięcej korków w klasach:
Tymon Wójcik 1a – 2 kg
Agata Widomska 1c – 1,32 kg
Patryk Jaworski 1e – 1,02kg
Laura Matysiak 1f – 6,5kg
Dawid Jachimowski 2f – 6,31kg
Dawid Antoniewski 3d – 22,93kg
Wiktor Lipiec 4a – 3,5kg
Łącznie  zebrano : 160,76 kg

Podsumowanie zbiórki korków w klasach 6-8
6a – 17,51kg
6b – 351,25 kg
6c – 7,2 kg
6d – 43,98 kg
6e – 46,62 kg
6f – 8,56 kg
7a – 7,2 kg
7b – 3,39 kg
7c – 49,85 kg
7d – 10,4 kg
8c – 1,44 kg
8d – 27,34 kg

Uczniowie, którzy przynieśli najwięcej korków w klasach:
Łoboda Dawid 6a – 14,77kg
Kawalerska Martyna 6b – 351,25 kg
Pelczarska Katarzyna 6c- 5,59 kg
Gotowicki Paweł6d – 19,30 kg
Wawszczak Milena6e- 32 kg
Malinowska Maja 6f – 4,73 kg
Grodecka Dominika7a – 5,35 kg
Lipiński Dominik7b – 1,87 kg
Marcinek Bartosz 7c – 22,35 kg
Chołast Bartłomiej 7d – 2,89 kg
Jakubowska Kornelia 8c – 1,44 kg
Frankowska Patrycja 8d – 23,70 kg
Łącznie zebrano 574,74 kg

Na wyróżnienie zasługuje klasa 7c z tej klasy najwięcej uczniów przynosiło regularnie korki nawet małe ilości.

W szkole zebrano : 735,5kg + 298,62kg z akcji „Cebulki za nakrętki”

Razem: 1.034,12 kg !

Autor: Ewa Czechowska