Nagrody Burmistrza Łęcznej dla naszych uczniów

W roku szkolnym 2019/2020 wyróżniający się uczniowie otrzymali Nagrodę Burmistrza Łęcznej Leszka Włodarskiego. Nagrody pieniężne przyznano laureatom konkursów kuratoryjnych oraz uczniom za osiągnięte wyniki w nauce, sumienne wypełniane obowiązków uczniowskich oraz godne zachowanie zasługujące na szczególne wyróżnienie.

Lista uczniów, którzy otrzymali nagrodę burmistrza za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:

 1. Krzysztof Jakubiec (klasa VIII) – za zdobycie tytułu laureata konkursu z historii.
 2. Jarosław Postępski (klasa VIII) – za zdobycie tytułu laureata konkursu z języka angielskiego.
 3. Klaudia Stefańska (klasa VIII) – za zdobycie tytułu finalisty konkursu z języka polskiego.
 4. Oliwia Konopka (klasa VIII) – za zdobycie tytułu finalisty konkursu z języka angielskiego.

Lista uczniów, którzy otrzymali nagrodę burmistrza za uzyskanie w klasyfikacji rocznej najwyższej średniej ocen wśród uczniów danego ciągu klasowego:

 1. Karolina Kobylarz (klasa IV)
 2. Zuzanna Borowiec (klasa V)
 3. Aleksandra Zielińska (klasa VI)
 4. Kinga Zielińska (klasa VI)
 5. Martyna Wójcicka (klasa VI)
 6. Przemysław Nowicki (klasa VII)
 7. Kacper Fedde (klasa VIII)
 8. Krzysztof Jakubiec (klasa VIII)

Serdeczne gratulujemy nagrodzonym Uczniom oraz ich Rodzicom.

Dyrektor Szkoły