Konkurs „Praca zawodowa moich rodziców”

W maju 2020 w ramach Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego odbył się konkurs “Praca zawodowa moich rodziców”. Jego celem było:

– zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami,
– kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji,
– pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
– kształtowanie wśród uczniów twórczych postaw.

Do konkursu zgłoszonych zostało 45 prac. Dzieła plastyczne i fotograficzne oceniane były w czterech kategoriach wiekowych. Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W klasach 0:
I miejsce    Izabela Radczak 0c
II miejsce    Liwia Pawelec 0e
III miejsce    Wojciech Matyjaszczyk 0e

Wyróżnienia
Cezary Pająk 0a, Dominik Brzozowiec 0b

W klasach I – III:
I miejsce    Oliwia Górecka 2d
II miejsce    Julia Lisek 1c
III miejsce    Oliwia Gruszczyńska 1d

Wyróżnienia: Joanna Brodzisz 1d, Seweryn Mazurek 1f,   Dawid Antoniewski 3d, Anna Jaroszek 1b

W klasach IV – V
I miejsce    Kacper Janiszek 5a
II miejsce    Paulina Kwiatkowska 5f
III miejsce    Aniela Robak 5c

W klasach VI – VIII przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca.
I miejsce Zofia Trybulska 6f
I miejsce Elżbieta Lendzion 8b