Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

W marcu bieżącego roku, tuż przed zamknięciem szkół z powodów epidemiologicznych, odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX. W XX-tej, jubileuszowej edycji konkursu, odbywającego się pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wzięło udział 42. naszych uczniów z klas III-VI.

Uczniowie musieli zapoznać się wcześniej z lekturą w języku angielskim, opanować sposób kodowania karty odpowiedzi i przede wszystkim utrwalić sobie słownictwo i struktury gramatyczne, co nie było łatwym zadaniem.

Z wielką dumą ogłaszamy, że wśród 19 196 uczestników biorących udział w konkursie w skali całego kraju, niespełna 2 tysiące z nich zdobyło najwyższe lokaty. Jest wśród nich czworo uczniów z naszej szkoły. Pierwszy raz mamy w naszym gronie aż tylu zwycięzców.

Uczeń z klasy V d Mateusz Syta uzyskał najwyższy wynik – 121,75/150 pkt., uczennica z klasy V c Wiktoria Zuzańska uzyskała 121,25/150pkt.  Obydwoje  uzyskali tym samym status nazwany  – „Bardzo Dobry”. Uczennica z klasy IV a Karolina Kobylarz uzyskała 56,25/75pkt., natomiast uczeń z klasy III a Mateusz Mączka uzyskał 46,75/75pkt. Obydwoje  uzyskali status nazwany – „Dobry”.

Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem nauczycielek języka angielskiego: Elwiry Mazur, Agnieszki Zając, Sylwii Mężyńskiej-Obcarskiej i Małgorzaty Brońskiej-Krzyżanowskiej, która była koordynatorem szkolnym konkursu.

Gratulujemy sukcesu naszym uczniom i cieszymy się z ich zdolności lingwistycznych.

Zespół redakcyjny