Lista dzieci przyjętych do klas 1

Udostępniamy listę dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 mieszkających w obwodzie szkoły.