Organizacja zajęć od 25 maja na terenie szkoły

Procedury bezpieczeństwa: 

Procedury bezpieczeństwa na terenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2  w Łęcznej w okresie pandemii covid-19

Procedury bezpieczeństwa w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2  w Łęcznej w okresie pandemii Covid-19

Organizacja zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej w trakcie epidemii Covid-19

Organizacja konsultacji dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej w trakcie epidemii Covid-19

Regulamin boisk szkolnych i obiektów sportowych – od 18.05.2020